Webdesign prosess

Oppstartsmøte

I oppstartsmøtet går vi gjennom forventninger og blir kjent. Målet med oppstartsmøtet er å lage utkast til en kravspesifikasjon. 

|

Webdesign prosess

Kravspesifikasjon

Kravspesifikasjonen er resultatet av det som ble diskutert under oppstartsmøtet. Eventuelle uklarheter avklares.

|

Webdesign prosess

Tilbud

Basert på enighet om kravspesifikasjonen, sender jeg et tilbud.

|

Webdesign prosess

Aksept

Aksepterer du tilbudet, starter selve arbeidet. 

|

Webdesign prosess

Demo

Det første som gjøres, er å sette opp en demoside, f.eks. demo-kundeA.thomasluzio.com. Etterhvert som arbeidet skrider frem, får du tilgang til nettstedet. 

|

Webdesign prosess

Ferdigstillelse

Når du er fornøyd med demo-siden, flyttes den til ditt domene og hostingleverandør. Før dette gjøres, tas en backup av det eksisterende nettstedet (hvis du har noe fra før).

|

Webdesign prosess

Akseptanse

Når sidene er satt opp hos din hosting-leverandør, anses jobben som avsluttet. Faktura sendes. 

|

Webdesign prosess

Etterarbeid

Ofte finner man ut etter noen uker eller måneder at noe mangler eller skulle vært gjort annerledes. 

Dette avtales pr. time.