Søkemotor-optimalisering

Oppstartsmøte

I oppstartsmøtet går vi gjennom forventninger og blir kjent. Målet med oppstartsmøtet er å lage utkast til en kravspesifikasjon. 

|

Søkemotor-optimalisering

Kravspesifikasjon

Kravspesifikasjonen er resultatet av det som ble diskutert under oppstartsmøtet. Eventuelle uklarheter avklares.

|

Søkemotor-optimalisering

Tilbud

Basert på enighet om kravspesifikasjonen, sender jeg et tilbud.

|

Søkemotor-optimalisering

Aksept

Aksepterer du tilbudet, starter selve arbeidet. 

|

Søkemotor-optimalisering

Teknisk SEO

Mange variabler spiller inn for at søkemotoroptimalisering faktisk skal bli optmial. Det finnes mange tekniske momenter som spiller inn, bl.a. sidehastighet, SSL-sertifikat etc. 

|

Søkemotor-optimalisering

Keyword research

For best mulig resultat, er det viktig at man kjenner til hvordan personer søker, hva de søker etter og hvordan søkemotorer bruker nøkkelord.

|

Søkemotor-optimalisering

Demografi

For best mulig lokale treff, er det viktig med nøyaktig telefon/adresse/navne-informasjon. Kanskje er det også en idè å listes på “Google My Business Listings”.

|

Søkemotor-optimalisering

Innholdsstrategi

Det finnes flere metoder for best mulig innholdsstrategi, avhengig av hvilken type organisasjon du er. Dette fant vi ut tidligere, dette er selve gjennomføringen. 

|

Søkemotor-optimalisering

Publisering av innhold

Om dere ønsker å skrive innholdet selv, er det supert. Følg reglene som settes opp, så vil dere rangere høyt på søkomotorer.

Om dere ønsker at jeg skal skrive det, gjør jeg gjerne det. 

Arbeidet anses som utført når alle tidligere pluss denne fasen er gjennomført. 

Faktura sendes.

|

Søkemotor-optimalisering

Etterarbeid

Ofte finner man ut etter noen uker eller måneder at noe mangler eller skulle vært gjort annerledes. 

Dette avtales pr. time.