Flytting og vedlikehold

Oppstartsmøte

I oppstartsmøtet går vi gjennom forventninger og blir kjent. Målet med oppstartsmøtet er å lage utkast til en flytte- eller vedlikeholdsplan.

|

Flytting og vedlikehold

Flytte / vedlikeholds-plan

Jeg setter opp en plan for flytting eller vedlikehold. Eventuelle uklarheter avklares.

|

Flytting og vedlikehold

Tilbud

Basert på enighet om flytte-  eller vedlikeholdsplan, sender jeg et tilbud.

|

Flytting og vedlikehold

Aksept

Aksepterer du tilbudet, starter selve arbeidet. 

|

Flytting og vedlikehold

Tilganger

For å utføre jobben, trenger jeg tilgang til eksisterende server. Ved flytting til en annen hosting-provider, er det noen flere tilganger som kreves. Eventuelt kan dere gjøre deler av denne jobben selv, det er ganske enkelt.

|

Flytting og vedlikehold

Backup

Før flytting, eller før vedlikehold starter, tas det alltid backup av eksisterende nettsider. Er det flytting som skal utfløres, installeres en basis WordPress-installasjon på ny server, og backupen lastes inn på ny server.

Er det vedlikehold eller oppgradering på eksisterende server, lagres backupen lokalt.

|

Flytting og vedlikehold

Flytting og vedlikehold

Ved flytting lastes backupen fra forrige steg inn.

Ved vedlikehold og/eller oppgradering, oppgraderes WordPress/plugins/PHP.

|

Flytting og vedlikehold

Kvalitetssikring

Etter utført arbeide, kvalitetssikres det at alt fungerer som det skal. Er det noe som mangler eller feiler, rettes dette opp i. 

Kunden må også selv kvalitetssikre før aksept.

|

Flytting og vedlikehold

Aksept

Når kunden har akseptert arbeidet, og alt er dokumentert fra min side, anses jobben som ferdig. 

Faktura sendes.

|

Flytting og vedlikehold

Etterarbeid

Ofte finner man ut etter noen dager, uker eller måneder at noe mangler eller skulle vært gjort annerledes.

Dette avtales pr. time.